ปาดเสร็จสิ้น! สิงห์เปิดตัว ‘มูดรีค’ เซ็นยาว 8 ปีครึ่ง!!